Här hittar ni mina egna sånger och tonsättningar. (Notfabriken)

...som sagt var...

Här hittar ni min tonsättning "Sjömansvalsen Oskar." (Notfabriken)

Här hittar du min sång "Ett spår av längtan." (Notfabriken)

Här hittar du min tonsättning "Frestaren." (Notfabriken)

Här hittar ni mina sånger "Så blev det åter höst" och "Ett spår av längtan." (Notfabriken)

Den första stora biografin om Olle Adolphson. Jag intervjuades av författaren för detta sammanhang.