Kollegan och vännen Peter Lundblad, Tjörns visfestival 2005. Varför finns inte han kvar hos oss i detta liv...