Göteborgskalaset 2005. Magnus Uggla tilldelas ett Karl Gerhardstipendium och jag representerar SKAP i Karl Gerhardsällskapet.