Författaren och akademiledamoten Lars Forssell tilldelades 2005 det första priset ur Olle Adolphsons Minnesfond i Kungliga Musikaliska Akademien. Jag satt i prisnämnden ett antal år och bilden är tagen av undertecknad.