Jag delar ut ett stipendium till Gunnar Källström.