Överlämnade Birger Sjöberg-sällskapets medalj till min gode vän, skådespelare Jan-Olof Strandberg. Vi turnerade för Svenska Rikskonserter år 2001 med en produktion kring Birger Sjöberg, "Samtal Om Universum."