Här undervisas det i vistolkning vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Spännande...